Pěší 10km

START – středisko chovatelů na ul. Bezručova:

  • před střediskem chovatelů vlevo a po ul. Bezručova na konec města (křížení s ul. Pod Hubleskou)
  • kolem Skalky po červené tur. značce na Hublesku, dále kolem jezírek na polní cestu Bílov – Bravinné, odbočit vpravo směr Bravinné
  • V obci Bravinné se držet horní části a po silnici dojít k fotbalovému hřišti
  • zde KONTROLA a možnost občerstvení
  • Zpět stejnou cestou nebo po silnici na Starou Ves a vpravo na Bílovec – středisko chovatelů – CÍL

Odkaz:

https://mapy.cz/s/nemuhopemo