Pěší 50km

UPRAVENO 23.5.2023

START: Středisko chovatelů ul. Bezručova (od 6 – 7 hodiny pro tuto trasu)

Od střediska Chovatelů se vydáme vpravo. Přejdeme hlavní silnici a vpravo
dojdeme na křižovatku. Zde vlevo kolem vrátnice firmy Massag vlastním
značením ulicí Radotínskou až k nemocnici, kde se napojíme na modrou značku
a po ní pokračujeme vpravo kolem nemocnice k rozcestníku. Pokračujeme po
modré značce směrem dolů po silnici na Údolí mladých. Projdeme celé údolí
stále po modré značce až ke kapličce pod Bítovem, kde se odpojíme z modré a
dále pokračujeme po žluté přes obec Bítov do Údolí Seziny. U rozcestníku Údolí
Seziny uhneme z tur. značky a pokračujeme vlastním značením vpravo po
cestě. Po cca 3 km se opět napojíme na modrou tur. značku u rybníka. Po ní
pokračujeme přes obec Zbyslavice, až na rozcestí Údolí Polančice. Zde
odbočíme vlevo na zelenou značku, po které dojdeme na rozcestí Vlčí kout. Na
tomto rozcestí se dáme vlevo po modré značce přes Horník. Pokračujeme přes
Horní lhotu MHD až k Zátiší rozcestí. Odtud stále po modré značce do Pusté
Polmi kde se napojíme na asfaltovou cestu a pokračujeme rovně až na hlavní
cestu, kde se dáme vlevo (stále po modré) a projdeme skrz obec. Pokračujeme
po modré do Údolí Setiny. Zde odbočíme vpravo na zelenou značku a
pokračujeme stále po zelené směr Hrabství. U rozcestí Pod Hrabstvím
odbočíme na modrou značku, projdeme obcí Hrabství a pokračujeme po modré
značce až ke kontrole. Dále stále modrou značkou přes Lazy na Ohradu a dále
na Dorňákův mlýn odkud vede modrá značka souběžně s cyklostezkou. Odtud
dojdeme po asfaltové cestě na křižovatku za mostem. Na ní opustíme modrou
značku a zahneme vpravo. Po pár metrech zahýbáme vlevo a po cyklostezce
6192 pokračujeme do kopce kolem větrného mlýna na křižovatku Dolní Nový
Dvůr, kde odbočíme vlevo a po hlavní cestě dojdeme do obce Bravinné, dále
pokračujeme po červené turistické značce přes Hublesku do cíle – středisko
Chovatelů na Bezručové ulici.

CÍL: středisko Chovatelů na Bezručové ulici

Odkaz: https://mapy.cz/s/fesokulepo

Výškový profil trasy: https://postimg.cc/G4bfLSdQ