Pěší 50km

START: Středisko chovatelů ul. Bezručova (od 6 – 7 hodiny pro tuto trasu)

  • Od startu, budovy Chovatelů zamíříme k čerpací stanici, kde se napojíme na modrou turistickou značku. Ze značky sejdeme naproti nemocnici, odbočíme doprava, kolem garáží a u přehrady se napojíme na Naučnou stezku.
  • U Kapličky pod Bítovem se napojíme na žlutou značku, Odbočíme na zelenou značku u Panského mlýna, po zelené dále mineme směrovník Hrabtsví a za Honovým mlýnem, který spolu s rybníkem budeme mít po levé straně odbočíme doleva.
  • Až dojdeme na hlavní cestu, kde po pravé straně máme slepičárnu, zabočíme po hlavní cestě cca 200m doprava k rozcestníku Mostky a pokračujeme po žluté značce doleva směr Hradečná až na rozcestník Včelí hrad.
  • Zde odbočíme doleva modré značce na Lesní Albrechtice, hájence Bleška, Leskovec, Lukavec, bus.
  • V Lukavci odbočíme doleva po hlavní cestě a po asi 100m odbočíme doprava a pokračujeme po asfaltové cestě až na konec k vodárně, kterou mineme po levé straně.
  • Pokračujeme po louce přímo nahoru zhruba 200m až uvidíme vyjetou cestu doprava, přejdeme po ní a opět směrem nahoru do kopce po polní cestě na hlavní cestu ke směrovníku Děrné – silnice.
  • Pokračujeme po červené značce do Bravinného, kde při příchodu do obce se dáme doleva až k hlavní cestě, kde po levé straně najdeme občerstvení (do 14té hodiny) na fotbalovém hřišti.
  • Napojíme se v centru obce na červenou značku, po které pokračuje až do Bílovce na Bezručovou ulici k budově Chovatelů – CÍL.

Odkaz:

Část první: https://mapy.cz/s/mohageduna
Část druhá: https://mapy.cz/s/rezozajoju