Pěší 50km

START: Středisko chovatelů ul. Bezručova (od 6 – 7 hodiny pro tuto trasu)

Od střediska Chovatelů se vydáme vpravo. Přejdeme hlavní silnici a opět
vpravo dojdeme na křižovatku. Zde se dáme vlevo kolem vrátnice firmy Massag
a vlastním značením ulicí Radotínskou až k nemocnici, kde se napojíme na
modrou značku a po ní pokračujeme vlevo kolem nemocnice až k rozcestníku.
Dále jdeme po modré značce směrem dolů po silnici do Údolí mladých.
Projdeme celé údolí stále po modré značce až ke kapličce pod Bítovem, kde se
odpojíme z modré a dále pokračujeme po žluté přes obec Bítov do Údolí
Seziny. U rozcestníku Údolí Seziny pokračujeme vpravo po modré značce na
louku směrem na Bítovský mlýn. Dále po modré přes obec Zbyslavice, až na
rozcestí Údolí Polančice. Zde odbočíme vlevo na zelenou značku, po které
dojdeme na rozcestí Vlčí kout. Na tomto rozcestí se dáme opět vlevo po modré
značce přes Horník a pokračujeme přes Horní Lhotu u MHD až k Zátiší rozcestí.
Odtud stále po modré značce jdeme do Pusté Polomi kde se napojíme na
asfaltovou cestu a pokračujeme rovně až na hlavní silnici, kde se dáme vlevo
(stále po modré) a projdeme skrz obec. Dále pokračujeme stále po modré až na
rozcestník Údolí Setiny. Zde odbočíme vpravo na zelenou značku a
pokračujeme po zelené směr Hrabství. U rozcestí Pod Hrabstvím odbočíme
vlevo na modrou značku, projdeme obcí Hrabství a pokračujeme po modré
značce až ke kontrole. Dále stále modrou značkou přes Lazy, kolem Ohrady na
Dorňákův mlýn, odkud vede modrá značka souběžně s cyklostezkou. Po
asfaltové cestě dojdeme na křižovatku za mostem. Na ní opustíme modrou
značku a zahneme vpravo. Po pár metrech zahýbáme vlevo na cyklostezku
6192 a pokračujeme do kopce kolem větrného mlýna na křižovatku Dolní Nový
Dvůr, kde odbočíme vlevo a po hlavní cestě dojdeme do obce Bravinné, dále u
autobus. zastávky narazíme na červenou značku, odbočíme vlevo a
pokračujeme stále po červené značce přes Hublesku do cíle – středisko
Chovatelů na Bezručové ulici.

CÍL: středisko Chovatelů na Bezručové ulici

Odkaz: https://mapy.cz/s/gupezobape

Výškový profil trasy: https://postimg.cc/G4bfLSdQ