Pěší 25km

START – středisko chovatelů ul. Bezručova

Vyjdeme ze střediska Chovatelů vpravo. Na hlavní silnici se dáme vlevo ulicí
Opavská do Staré Vsi. Asi 150 m za mostem odbočíme vpravo a kolem JZD
pokračujeme k budově u Fogla kde vlastním značením odbočíme vlevo na Nový
Svět. Dále vlastním značením vlevo kolem kapličky do Slatiny, kde odbočíme
vpravo směr Vyškovice a kolem zámečku dojdeme ke kapličce po levé straně.
Tady odbočíme vlevo a vlastním značením se dostaneme na okraj obce.
Pokračujeme polní cestou až navážeme na modrou turistickou značku, kde je
stanoviště kontroly (společné s trasou pěší 50 km), dále pokračujeme vlevo
kolem Ohrady modrou značkou až k hradišti Dorňákův mlýn, kde odbočíme
vpravo z modré značky na cyklo stezku (6192) a projdeme kolem větrného
mlýna na křižovatku Dolní Nový Dvůr. Tady odbočíme vlevo a po hlavní cestě
dojdeme do obce Bravinné, kde je na hřišti kontrola a možnost občerstvení.
Dále u autobus. zastávky narazíme na červenou značku, odbočíme vlevo a
pokračujeme stále po červené turistické značce přes Hublesku do cíle –
středisko Chovatelů na Bezručové ulici.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, zachovává zásady ochrany
přírody a dodržuje dopravní předpisy.

CÍL: středisko chovatelů ul. Bezručova

Odkaz: https://mapy.cz/s/dekujemote

Výškový profil trasy:https://postimg.cc/62bjY9vb