Pěší 25km

START – středisko chovatelů ul. Bezručova

 • sejít na ul. Opavskou a po modré tur. značce až k rozcestí na Ohradu
 • po asi 60m odbočit vlevo na polní cestu do kopce
 • po cca 2km okolo větrného mlýna doleva ke kapli na Nových Dvorech
 • dále po silnici do Bravinného na fotbalové hřiště 
 • zde KONTROLA a možnost občerstvení
 • od hřiště po silnici ke hřbitovu
 • u hřbitova vpravo, po červené tur. značce až k odbočce na na polní cestu do Bílova (zde opouštíte čer. tur. trasu, která vede na Hublesku)
 • přes hlavní silnici Fulnek – Bílovec až do Bílova ke sportovnímu centru a hřišti (možnost občerstvení)
 • od hřiště po zelené tur. značce na rozhlednu Kanihúra (KONTROLA)
 • po zelené tur. značce až na rozcestí Trávníky
 • po žluté tur. značce do Velkých Albrechtic
 • a dále po žluté tur. značce až rozcestí Bílovec nádraží
 • dále na Dukelskou, Opavskou a zpět ke středisku chovatelů – CÍL

Odkaz:

https://mapy.cz/s/jejomasobu