Pěší 15km

START – středisko chovatelů na ul. Bezručova

vyjdeme ze střediska Chovatelů a vydáme se vlevo, na první křižovatce
zahneme opět vlevo, dojdeme k hlavní silnici, kterou přejdeme a pokračujeme
rovně ulicí Budovatelská, která vede souběžně s nádražím (máme je po levé
straně).Na konci Budovatelské ulice odbočíme vpravo směr Cvrček (vlastní
značení zelenou barvou) a polní cestou pokračujeme až na starou asfaltovou
cestu do obce Bílov, kde u hřiště narazíme na zelenou turistickou značku, po ní
se vydáme vlevo k rozhledně Kanihůra a vracíme se zpět zelenou značkou k
hřišti. Hlavní silnicí vlevo dojdeme na křižovatku, kde odbočíme vpravo kolem
prodejny potravin a po silnici pokračujeme rovně až na konec obce. Přejdeme
hlavní silnici a kolem kříže pokračujeme polní cestou směr Hubleska. Po ní
červenou turistickou značkou stále rovně polní cestou do obce Bravinné,
okrajem silnice na místní hřiště, kde se nachází KONTROLA a možnost
občerstvení. Odtud se vracíme červenou značkou přes Hublesku, křížovou cestu
až ke středisku Chovatelů, kde je CÍL.

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, zachovává zásady ochrany
přírody a dodržuje dopravní předpisy.

CÍL – středisko chovatelů

Odkaz: https://mapy.cz/s/mesofanuge